Islam, Agamaku
Blogger Skin
Kisah-kisah yang Menggugah
Menjadi Muslimah
Catatan Harian Menjadi Muslimah
 

Wednesday, March 08, 2006

Maryam al-Bathul

(QS. 3:36;45, 4:157, 19:19-21;23-33, 66:12)
Maryam anak dari Khannah binti Faqudz dan Imran bin Matsan, seorang alim dari Bani Israil. Dia telah dinazarkan ibunya untuk diserahkan ke Baitul Maqdis. Ketika lahir, ayahnya sudah meninggal dan Maryam dipelihara oleh Zakariya bin Bardhiya, suami bibinya, dan dibangun kamar khusus untuknya di dalam rumah ibadat. Kemudian tugas Zakariya dilanjutkan Yusuf an-Najjar, seorang tukang kayu yang soleh, sepupu Maryam sendiri.

Kesabaran Maryam diuji Allah ketika dicaci kaumnya sebab melahirkan anak, Isa (as), tanpa suami. Sampai akhirnya dengan kuasa Allah, Isa (as) yang masih dalam buaian menjawab ejekan mereka, sehingga sadarlah kaumnya, bahwa semua itu adalah mu'jizat
Allah. Ketika Isa (as) mendapat tantangan yang keras dari pendeta-pendeta Israil yang sesat, justru Maryam semakin berani mendukungnya. Maryam al-'Adzra al-Bathul, wafat setelah enam tahun Isa (as), diangkat Allah ke langit.